böcker

Du läsa mer om våra publicerade böcker – för musen över BÖCKER ovan och klicka på länkarna eller nedan!

Pågående projekt och kommande böcker.

Här är en lista med aktuella böcker:

Buddhas ädla åttafaldiga väg – vision och omvandling, Sangharakshita

Introduktion till buddhismen, Paramananda

Vem är Buddha?, Sangharakshita

Buddhas lära – en väg till frihet, Sangharakshita

BUDDHAS GEMENSKAP – sangha som andlig praktik, Sangharakshita

Buddhas ord om kärleksfull vänlighet – en kommentar till Karaniya metta sutta, Sangharakshita

De fem buddhornas mandala, Vessantara

PUJA – Triratnas pujabok, texter för recitation

Print Friendly, PDF & Email