kommande böcker

Under hösten 2019 ska Viryabodhi börja översätta The Art of ReflectionA Guide to Thinking, Contemplation and Insight on the Buddhist Path, av Ratnaguna. Vimaladhi håller på att översätta The Ten Pillars of Buddhism, av Sangharakshita – en viktig bok om buddhistisk etik och en källtext till hur vi praktiserar etik inom Triratna.

Nyligen publicerade

Dramat om den kosmiska upplysningen – liknelser, myter och symboler i Den vita lotussutran
(Publicerad sommaren 2019.)

Den outgrundliga befrielsen – teman från Vimalakirti-nirdesa
(Publicerad, oktober 2018.)

Att omvandla dig själv – att omvandla världen: teman ur Det gyllene ljusets sutra
(Publicerad, januari 2018.)

Dessa tre böcker finns nu samlade i Sangharakshitas Complete Works, del 16: Mahayana Myths and Stories.

Andra projekt i olika faser: Ambedkar och buddhismen, Sangharakshita
[Planerad utgivning, 2020.]

(Omslagsteckningarna gjordes av Marcus Lagerqvist, som sedan formades till färdiga omslag med hjälp från Alexandre Westerlund och Viryabodhi.)