kommande böcker

Vi arbetar för tillfället på flera böcker samtidigt.

Bland annat två spännande kommentarer till mahayanasutror som Sangharakshita gav på 1970-talet:

Förändra dig själv – förändra världen (en kommentar till Det gyllene ljusets sutra)
[Planerad utgivning, december 2017.]

Den ofattbara befrielsen – teman från Vimalakirti-nirdesa
[Planerad utgivning, mars 2018.]

Dramat om den kosmiska upplysningen – liknelser, myter och symboler i Den vita lotussutran

[Planerad utgivning, hösten 2018.]

Dessa tre böcker finns nu samlade i Sangharakshitas Complete Works, del 16: Mahayana Myths and Stories.

Andra projekt i olika faser: Ambedkar och buddhismen, Sangharakshita
[Planerad utgivning, hösten 2018.]

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email