Sangharakshita

Sangharakshita och hans undervisning

(bild på Sangharakshita vid grundandet av Triratna, 1967/8.)

Sangharakshita är en unik figur i den buddhistiska världen. Han levde 20 år i Indien, där han blev ordinerad som munk och studerade under ett flertal buddhistiska lärare, från olika traditioner. Sangharakshita blev tidigt inspirerad av buddhismen och såg traditionen som en helhet. Under sitt liv har han givit undervisning och skrivit rikligt, både i öst och väst.

I ljuset av sin egen andliga insikt och modern buddhistisk vetenskap, har han lyft fram och betonat de centrala lärorna som ligger till grund för och förenar den buddhistiska traditionen som helhet. När han 1967 grundade Friends of the Western Buddhist Order (FWBO), försökte han klargöra dessa grunder och skapa former för praktik som är andligt levande och relevanta för våra tider. Under 2010 bytte rörelsen namn och heter nu Buddhistiska gemenskapen Triratna (Triratna Buddhist Community), ett namnbyte främst inspirerat av Sangharakshita och som återspeglar rörelsen internationella karaktär.

För mer information och ett urval av hans undervisning se Sangharakshita and his Teaching

Sangharakshita har även en egen hemsida: www.sangharakshita.org, med en del online böcker i pdf-format, särskilt hans självbiografier men även flera andra böcker.

Han lever numera på Adhisthana retreatcenter i Herefordshire, västra England.

(Sangharakshita på Adhisthana, april 2018. Foto: Clear Vision.)