Dramat om den kosmiska upplysningen

DRAMAT OM DEN KOSMISKA UPPLYSNINGEN
Parabler, myter och symboler i Den vita lotussutran
SANGHARAKSHITA

ISBN 978-91-89208-48-3
ISBN 978-91-89208-49-0 (e-bok)
(augusti 2019)
(Omslagsbild av Marcus Lagerqvist.)

Publiceringen av den här boken underlättades av en generös donation från FutureDharma Fund. Ett stort tack till alla givare till denna fond.

Boken kan du köpa genom vår widgetshop, Bokus, Adlibris, iBooks, m.fl. både som tryckt bok och e-bok (i ePub-format). Om du vill ha boken i mobi-format för läsning på Kindle, kontakta då Bodhi-förlaget så kan vi skicka den till dig (70 kr).

Ett stort varmt tack till alla som var med och sponsrade boken. Vi fick in nästan 7 000 kr.

OM BOKEN

Den vita lotussutran vänder sig inte till huvudet och intellektet, utan till hjärtat och fantasin. Dess liknelser är kanske de viktigaste i hela den stora buddhistiska litteraturen, välkända överallt i den buddhistiska östern. Den är också full av myter och symboler. Till formen är sutran ett drama eller rentav ett mysteriespel. Hela kosmos utgör scenen och handlingen utspelar sig över miljontals år.

Rollfigurerna består av buddhor och bodhisattvor, arhanter, gudar, demoner och människor – i själva verket alla levande varelser. Atmosfären i sutran är mycket märklig, fylld av mirakel och underverk som den är. Allteftersom handlingen i sutran vecklar ut sig blir vi vittne till ett transcendentalt ljud-och-ljusspel – det tycks inte finnas något annat sätt att beskriva det. Dramats tema är oerhört storslaget. Det är upplysningen – inte bara Buddhas upplysning eller lärjungarnas upplysning – utan alla levande varelsers upplysning.

I boken introducerar Sangharakshita oss till parablerna i Den vita lotussutran, drar många paralleller till andra kulturer och gör historierna levande och relevanta för oss, liksom de alltid varit för tänkande öppna människor.

Det här är sista delen i en trilogi där Sangharakshita introducerar och vägleder oss i tre mahayanasutror, de andra två är: ATT OMVANDLA SIG SJÄLV – ATT OMVANDLA VÄRLDEN: Teman ur Det gyllene ljusets sutra och DEN OUTGRUNDLIGA BEFRIELSEN: Teman ur Vimalakirti-nirdesha (Vimalakirtis undervisning).


OMSLAGSBILD och teckningar: Marcus Lagerqvist.
ÖVERSÄTTNING: Lisbeth Hvarfner & Viryabodhi
REDIGERING: Viryabodhi, Vimaladhi, Kersti Deremo
DESIGN & LAYOUT: Alexandre Westerlund
OMSLAG: Marcus Lagerqvist, Alexandre & Viryabodhi

INNEHÅLL

Om författaren
Förord 2016
Förord

1 Mahayanabuddhismen i universellt perspektiv
2 Dramat om den kosmiska upplysningen
3 Att gå bortom människans predikament
4 Myten om återresan
5 Symboler för liv och växande
6 Stupan och de fem elementens symbolik
7 Juvelen i lotusen
8 Den gudomlige helbrägdagöraren
Om författaren
Efterord till den svenska upplagan
Noter och referenser
Källor
Index

Originalets titel: The Drama of Cosmic Enlightenment, parables, myths and symbols in The White Lotus Sutra , Windhorse Publications, 1993. (Nu utgiven som del av volym 16 i Complete Works: Mahayana myths and stories, Windhorse Publications, 2017.)

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.