JATAKA – ljudbok

Nästa bok

JATAKA –
21 berättelser från Buddhas tidigare liv

Översatta, tolkade av Veronica Leo
Förord och reflektioner av Viryabodhi
ISBN 978-91-89208-60-5 (ljudbok)
Inläsning ljudbok: Anna Vilén & Viryabodhi
(Anna har läst in själv jataka-berättelserna och mixat ljudet;
Viryabodhi har läst in reflektionerna.)
Ljudboken utkom 1 december 2021
Omslagsbild: Veronica Leo
Layout: Alexandre Westerlund

Copyright © Bodhi-förlaget 2021
Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc.

Musik och ljudeffekter
Ett stort tack till Carl Edholm för gitarrslingan.
Alla ljudeffekter är hämtade från Freesound.org: ett varmt tack! (public domain)

Boken ska gå att lyssna på via strömningstjänsterna: Nextory, Book Beat, Bookmate, Storytel, Google Play, Scribd, Apple Böcker (än så länge) och så småningom kanske också på bibliotek – fråga gärna på ditt bibliotek, så kanske de köper in boken.

LÄS MER OM BOKEN.

EXTRAMATERIAL –– Här kan du läsa FÖRORDET, Efterordet, samt fotnoter, ordförklaringar som inte finns med i ljudboken (än i alla fall).


Jataka-berättelserna i denna bok är hämtade ur den engelska översättningen: The Jataka, or Stories of the Buddha’s former births, redigerad av Edward B. Cowell, i sex volymer, utgivna 1895–1907. Viryabodhi har översatt och bearbetat inledningarna samt avsluten (”nutid”); Veronica Leo har översatt och återberättat jataka-berättelserna (”dåtid”).

Läs mer om boken och vad andra tycker om den här.

TEXT på baksida och flikar
Historierna i denna bok handlar om Buddhas ”tidigare liv”, då han som bodhisatta tränade i viktiga egenskaper, såsom mod, tålamod, visdom, ihärdig disciplin, och inte minst medkänsla och generositet. Jatakorna visar hur handlingar har konsekvenser; hur illa det går när girigheten får härja fritt, när ilskan tar över och när själviskheten förblindar. Men också vilken effekt det har när någon är god, generös och modig.

Är människan god eller ond till sin natur? I mångt och mycket är vi nog vad vi gör oss till. Vilken människa vill vi vara? Vilken människa håller vi på att bli? Valet är vårt.

Veronica Leo har översatt och återberättat jataka-berättelserna på ett levande och inkännande vis, och skrivit ett efterord (se nedan). 
Viryabodhi har skrivit ett förord (se nedan) om deras bakgrund och erbjuder tips på reflektion efter varje historia.


EXTRAMATERIAL

Här kan du läsa FÖRORDET och Efterordet, samt fotnoter, ordförklaringar som inte finns med i ljudboken (än i alla fall).