En girlang av begrepp

En girlang av begrepp
som används inom Triratna;
Sammanställd av Dharmachari Ashvajit m.fl.
ISBN 978-91-89208-65-0 (tryckt)
ISBN 978-91-89208-66-7 (e-bok, pdf)
Översättning: Viryabodhi (med hjälp av Prasadacarin & Vimaladhi)
Omslag och layout: Viryabodhi
Baksidesbild och bilder: Aloka
Omfång: 62 s

Den tryckta boken kan beställas direkt genom Bodhi-förlaget, mejla
eller genom vår widgetshop. Det finns också en pdf-version och så småningom en ePub.

Nu har vi äntligen en egen En girlang av begrepp på svenska, med de vanligaste buddhistiska termerna och begreppen som vi använder inom Triratna. Det finns också referenser till var man kan läsa mer om de olika begreppen, i Sangharakshitas undervisning (m.m.). 

Viryabodhi översatte och har sedan noggrant gått igenom texten med Vimaladhi och Prasadacarin (som också kollat sanskrit och pali). Vi har överlag följt den standard som vi redan etablerat i våra översatta böcker, men har också angett alternativ, för som vi vet är det inte lätt att finna en ”rätt” översättning. Sangharakshita använde ju själv oftast flera översättningar och förklarade noggrant sina begrepp.

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.