Buddhas väg till medvetenhet

BUDDHAS VÄG TILL MEDVETENHET
en vägledning till Satipatthana-sutta
SANGHARAKSHITA

Boken kom ut den 21 september 2022.
Du kan beställa den direkt genom förlaget eller på Bokus, AdLibris, eller via din bokhandlare.
E-boken kan också köpas via vår widgetshop, Böcker (Apple), och andra plattformar.

Den 20 september hade vi fått in 16.500kr i denna kampanj. Ett stort varmt TACK till alla som bidragit.
Bodhi-förlaget är beroende av bidrag och sponsring för att kunna ge ut sina böcker.


ÖVERSÄTTNINGEN och publiceringen av denna bok underlättades av en generös gåva från FutureDharma Fund och European Chairs Assembly (ECA).

FutureDharmaFund stödjer spridandet av Dharma världen över.


OM BOKEN –– Nuförtiden finns det många böcker och annat material om Buddhas undervisning i mindfulness (medvetenhet), men den här vägledningen till Satipatthana-sutta tillför något unikt. Sangharakshita utforskar suttan och medvetenhet in i minsta detalj. Han lyfter fram dess vidare implikationer för våra liv och även dess mer utmanande sidor. Han utgår från vad suttan säger om sig själv – att den är inget mindre än en beskrivning av hela den buddhistiska vägen.

”Sangharakshitas ord är en mäktig mix av intellektuell klarhet och en direkt instruktion i hur vi kan arbeta med det villkorliga sinnet genom att bli medvetna om hela vår upplevelse. Han insisterar på att insikt (som kan uppstå när man ägnar sig åt något så banalt som att skala potatis) inte bara går att uppnå utan är ofrånkomlig om man fortlöpande praktiserar medvetenhet.”
Vajradevi, författare till ”Uncontrived Mindfulness: Ending Suffering through Attention, Curiosity and Wisdom”.

”Sangharakshitas vägledning är ett viktigt bidrag till den rika traditionen av satipatthana-kommentarer. Han har en enastående förmåga att översätta och relatera till hela den buddhistiska traditionen.” — Vidyamala, författare till ”Mindfulness, en väg att hantera smärta”.

För de som på något sätt mött den älskvärda före detta buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblad (författare av ”Jag kan ha fel” och sommarpratare på P1) kan den här boken ge ännu större förståelse för hans bakgrund och hängivenhet att ”varsevara”.

ISBN 978-91-89208-63-6
ISBN 978-91-89208-64-3 (e-bok)

Översättning: Viryabodhi Sjöberg
Omslagsbild: Buddha Head, 4-500-talet, Afghanistan (troligtvis Hadda), The Metropolitan Museum of Art, New York, (Creative Commons Zero).
Omslag & layout: Viryabodhi
Författarfoto: Ratnadharini

OM FÖRFATTAREN

SANGHARAKSHITA (1925 – 2018) växte upp i en enkel familj i södra London, och hette då Dennis Lingwood. Han utvecklade tidigt ett intresse för österländsk kultur och filosofi, och var i huvudsak självlärd. Redan vid sexton års ålder insåg han att han var buddhist.
Andra världskriget förde honom som inkallad till Indien, där han sedan stannade kvar som buddhistmunk och fick namnet Sangharakshita vid sin ordination 1950. Efter några års studier under lärare från flera buddhistiska traditioner fortsatte han att undervisa och skriva i stor omfattning. Han spelade också en nyckelroll i buddhismens återfödelse i Indien, i synnerhet genom sitt arbete bland anhängarna till dr B.R. Ambedkar.
Efter tjugo år i Indien återvände Sangharakshita till England och grundade först Friends of the Western Buddhist Order 1967 och ett år senare Western Buddhist Order. Under 2010 fick rörelsen ett nytt namn, Triratna Buddhist Community, och Triratna Buddhist Order, för att skapa en större enighet mellan dess olika delar spridda över flera kontinenter. (I Sverige kallas rörelsen Buddhistiska gemenskapen Triratna, tidigare Västerländska Buddhistordens Vänner, VBV).
Som brobyggare mellan öst och väst, mellan den traditionella världen och den nutida, mellan principer och praktik, har Sangharakshita med sin vida erfarenhet och tankeskärpa blivit uppskattad över hela världen. Han har alltid framhållit hur avgörande det personliga engagemanget är i det andliga livet, hur oersättlig andlig vänskap och den andliga gemenskapen är, men även sambandet mellan religion och kultur, samt behovet av ”ett nytt samhälle” – som stödjer andliga strävanden och ideal.
Sangharakshita lämnade över alla ansvarsuppgifter till erfarna kollegor inom Orden under de senare åren av sin levnad, förutom den att han alltid kommer att vara dess grundare. Han bodde de sista åren av sitt liv

på Adhisthana, Herefordshire, ett stort retreatcenter för dharmaträning i sydvästra England, och var fram till de sista veckorna aktiv med att träffa sina elever och besökare, samt skrev ett flertal artiklar de sista åren.
Vill du läsa mer om Sangharakshita, hans liv och gärning, rekommenderar vi Urgyen House: www.urgyenhouse.org

INNEHÅLL
Om författaren
Förord
Begynnelsen
1 Att minnas
2 Att sätta upp mål
3 Andningen
4 Medveten i livet
5 Att se kroppen
6 Fånga det väsentliga
7 Döden
8 Känslor
9 Att förstå sinnet
10 Att reflektera
11 Att analysera
12 Mellanspel: vid närmare eftertanke
13 Att förnimma
14 Upplysande
15 Lidande och lidandets upphörande
Slutet
Fotnoter
Index
Tips

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.