Sinnets natur

foto av Sangharakshita

Sangharakshita på 1970-talet

Sinnets natur – reaktivt & kreativt

Sangharakshita
ISBN 91-89208-02-1
(1999, 28 s)
(Finns ej i tryck, men kan läsas som pdf)

Den här lilla texten ger på ett enkelt språk en fin bild av kärnan i buddhismen och hjärtat i buddhistisk praktik.
ladda ned en pdf

rekommenderad donation: ca 20 kr
Sätt gärna in ett bidrag på plusgiro eller Swish:
Swish-kontonummer: +46 70 789 6694 (skriv bokens namn!)
plusgiro: 1147 489-7
(skriv bokens namn!)