kommande böcker

Aktuella och kommande böcker

Vi har flera böcker på gång, bland annat några riktgt spännande kommentarer till mahayanasutror, från föreläsningsserier som Sangharakshita gav på 1970-talet.

Att omvandla dig själv – att omvandla världen: teman ur Det gyllene ljusets sutra
(Publicerad, januari 2018.)

Den outgrundliga befrielsen – teman från Vimalakirti-nirdesa
[Planerad utgivning, augusti 2018.]

Dramat om den kosmiska upplysningen – liknelser, myter och symboler i Den vita lotussutran

[Planerad utgivning, vintern 2018.]

Dessa tre böcker finns nu samlade i Sangharakshitas Complete Works, del 16: Mahayana Myths and Stories.

Andra projekt i olika faser: Ambedkar och buddhismen, Sangharakshita
[Planerad utgivning, våren 2019.]

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email