kommande böcker

Aktuella och kommande böcker

Nu håller vi på att redigera och arbeta med den sista volymen av tre  kommentarer till viktiga och centrala mahayanasutror. Materialet kommer  från föreläsningsserier som Sangharakshita gav på 1970-talet i London.

Dramat om den kosmiska upplysningen – liknelser, myter och symboler i Den vita lotussutran

[Planerad utgivning, våren 2019.]

Nyligen publicerade

Att omvandla dig själv – att omvandla världen: teman ur Det gyllene ljusets sutra
(Publicerad, januari 2018.)

Den outgrundliga befrielsen – teman från Vimalakirti-nirdesa
(Publicerad, oktober 2018.)

Dessa tre böcker finns nu samlade i Sangharakshitas Complete Works, del 16: Mahayana Myths and Stories.

Andra projekt i olika faser: Ambedkar och buddhismen, Sangharakshita
[Planerad utgivning, våren 2019.]

(omslag av Marcus Lagerqvist.)

Print Friendly, PDF & Email