kommande böcker

(engelska omslag)

KONSTEN ATT REFLEKTERA & BÖCKER OM ETIK

Under 2020 översatte Viryabodhi Ratnagunas bok: The Art of ReflectionA Guide to Thinking, Contemplation and Insight on the Buddhist Path. Den ska heta KONSTEN ATT REFLEKTERA på svenska.

Vimaladhi översatte under 2020 The Ten Pillars of Buddhism, av Sangharakshita – en viktig bok om buddhistisk etik och en källtext till hur vi praktiserar etik inom Triratna. Den väntar på att granskas och färdigställas.

Vimaladhi har även börjat översätta en mer nutida bok om etik: NOT ABOUT BEING GOOD – practical guide to Buddhist ethics, av Subhadramati, som arbetar vid London Buddhist Centre, Triratnas största urbana center.

21 JATAKA-berättelser

Under flera år har Bodhi-förlaget samarbetat med Veronica Leo med att skapa en bok med ett urval av 21 stycken JATAKA-berättelser, återberättade och lätt illustrerade av Veronica. Viryabodhi har skrivit ett förord och korta reflektioner till varje jataka. Denna bok håller äntligen på att komma samman och ska publiceras under 2021.

Slutligen har Viryabodhi börjat översätta Sangharakshitas klassiska kommentar till Satipatthana-suttan: Living with Awareness. En hel del på gång med andra ord.

En annan bok som väntar på att färdigställas är: Ambedkar och buddhismen, av Sangharakshita

NYLIGEN publicerade

Dramat om den kosmiska upplysningen – liknelser, myter och symboler i Den vita lotussutran
(Publicerad sommaren 2019.)

Den outgrundliga befrielsen – teman från Vimalakirti-nirdesa
(Publicerad, oktober 2018.)

Att omvandla dig själv – att omvandla världen: teman ur Det gyllene ljusets sutra
(Publicerad, januari 2018.)

Dessa tre böcker finns nu samlade i Sangharakshitas Complete Works, del 16: Mahayana Myths and Stories.

(Omslagsteckningarna gjordes av Marcus Lagerqvist, som sedan formades till färdiga omslag med hjälp från Alexandre Westerlund och Viryabodhi.)