Hem

Våra senaste böcker och några favoriter. Klicka på titlarna eller gå till BÖCKER för att läsa mer.


SKYLL ALLT PÅ DEN ENDA SKURKEN 
– tibetansk träning i visdom och medkänsla
DHIRANANDA och VIRYABODHI

Lojong – träning av sinnet i sju punkter – är en klassisk undervisning inom tibetansk buddhism (”mind training” som den kallas på engelska). Det är ett slags handbok i konsten att utveckla och utöva medkänsla. Undervisningen består av 59 sentenser, eller slogans, som var och en förmedlar en attityd till livet som syftar till att förändra vårt invanda sätt att tänka, kommunicera och handla på. En av sentenserna: ”Skyll allt på den enda skurken” anspelar på tendensen att skylla ifrån oss, och skurken är givetvis vi själva, vår självupptagenhet.

I denna praktiska guide får du ta del av många stora lärares undervisning och pröva på övningar, reflektioner och meditationer. Författarnas egna långa erfarenhet lyser upp texterna.

INTE FÖR ATT FÅ GLÄNSA 
en praktisk vägledning till buddhistisk etik 
Subhadramati

Det finns många böcker om buddhistisk meditation och filosofi men få om utövandet av buddhistisk etik i vardagslivet. I boken förklarar Subhadramati såväl principerna för buddhistisk etik som de praktiska metoderna som gör att du kan förverkliga dem.

”Den här boken visar på ett utmärkt vis hur etik och meditation är centrala i en buddhistisk praktik. Författaren visar hur de fungerar tillsammans och omvandlar våra vanliga mänskliga liv till att bli buddhor.”
Damien Keown, professor i buddhistisk etik

BUDDHAS VÄG TILL MEDVETENHET
– en vägledning till Satipatthana-sutta, Sangharakshita

”Sangharakshitas ord är en mäktig mix av intellektuell klarhet och en direkt instruktion i hur vi kan arbeta med det villkorliga sinnet genom att bli medvetna om hela vår upplevelse. Han insisterar på att insikt (som kan uppstå när man ägnar sig åt något så banalt som att skala potatis) inte bara går att uppnå utan är ofrånkomlig om man fortlöpande praktiserar medvetenhet.”
–– Vajradevi, författare till ”Uncontrived Mindfulness: Ending Suffering through Attention, Curiosity and Wisdom”.

”Sangharakshitas vägledning är ett viktigt bidrag till den rika traditionen av satipatthana-kommentarer. Han har en enastående förmåga att översätta och relatera till hela den buddhistiska traditionen.”
— Vidyamala, författare till ”Mindfulness, en väg att hantera smärta”.


JATAKA
21 berättelser från Buddhas tidigare liv

Översatta, tolkade & illustrerade av Veronica Leo
Förord och reflektioner av Viryabodhi

”De här berättelserna uttrycker den djupaste meningen med människans existens (och) träffar rakt i hjärtat. Dessutom lägger Viryabodhis kommentarer till en ytterligare dimension genom att inspirera oss att reflektera över personligt ansvar, medkänsla och medglädje. En mycket fin bok att ta med sig genom livet och dela med andra.”
— Roshi Kanja Odland, ledare i Zenbuddhistiska samfundet.

Nästa bok
unik bok om reflektion

KONSTEN ATT REFLEKTERA
en vägledning till tänkande, kontemplation 
och insikt på den buddhistiska vägen, Ratnaguna

”Boken är full av anekdoter och visdom, sprungen ur personlig erfarenhet. Det är en riktig pärla till bok som man långsamt ska avnjuta och låta kasta ljus över ens liv.” –– Professor Paul Gilbert

”Alla som studerar och praktiserar Dharma på allvar borde absolut läsa denna banbrytande bok.” –– Urgyen Sangharakshita

”Boken är välskriven och samtidigt som den tar upp komplexa ämnen är den väldigt lättläst. Jag rekommenderar den starkt.” –– Roshi Sante Poromaa

BUDDHAS LÄRA
– en väg till frihet, Sangharakshita

”Boken ger en fin översikt över centrala läror och begrepp inom buddhismen. Detta görs mycket grundligt men ändå i en lättläst form. När jag läste satt jag ofta med ett leende på läpparna och skrattade till och med ibland för mig själv åt de små lustiga anekdoter som blandade upp den noggranna genomgången av listor och begrepp. Jag kommer att återkomma till ”Buddhas lära” många gånger … Jag kan bara varmt rekommendera Buddhas lära. Särskilt till någon som redan läst introduktionsböcker om buddhismen och nu vill få en djupare översikt över olika viktiga delar av buddhismens lära.”
–– Per Wikman Svahn

BUDDHISTISK MEDITATION
– en praktisk vägledning, Paramananda

Bland de metoder som buddhismen erbjuder är meditation den mest direkta. Boken beskriver två meditationsövningar: uppmärksamhet på andningen (grundpelaren för meditationsutövning) hjälper dig att utveckla närvaro, koncentration och stillhet; i den andra, metta-bhavana, odlar man en kärleksfull omtanke om både själv och andra. … en lättillgänglig vägledning … skriven på en modern och lätt stil. Med färgstarka berättelser och tips ur författarens egen erfarenhet som meditatör och lärare, erbjuder den även inspiration till mer erfarna meditatörer.

Om du förändrar ditt medvetandetillstånd, förändras också världen. Meditation kan vara början på ditt livs största äventyr.

DRAMAT OM DEN KOSMISKA UPPLYSNINGEN
Parabler, myter och symboler i Den vita lotussutran
Sangharakshita

Den vita lotussutran vänder sig inte till huvudet och intellektet, utan till hjärtat och fantasin. Dess liknelser är kanske de viktigaste i hela den stora buddhistiska litteraturen, välkända överallt i den buddhistiska östern. Till formen är sutran ett drama eller rentav ett mysteriespel. Hela kosmos utgör scenen och handlingen utspelar sig över miljontals år. … sutran är fylld av mirakel och underverk. Dramats tema är oerhört storslaget. Det är upplysningen – inte bara Buddhas upplysning eller lärjungarnas upplysning – utan alla levande varelsers upplysning.

DEN OUTGRUNDLIGA BEFRIELSEN
Teman ur Vimalakirti-nirdesha, Sangharakshita

”Vimalakirti-nirdesha är en berättelse om hur Vimalakirti undervisar alla och envar om verklighetens natur. … de som följer (Vimalakirti) ramlar snart ner ett kaninhål som tycks leda till en helt annan verklighet. Här omkullkastas all konventionell kunskap och vi vet inte längre vad som är upp eller ner, sant eller falskt och det är förstås precis dit den upplysta mästaren Vimalakirti vill ta oss. Vi kan behöva hjälp av en erfaren guide som Sangharakshita. Med stor skicklighet målar han upp en bakgrund som inspirerar oss att ta steget mot Vimalakirtis outgrundliga befrielse, utan att styra oss eller förklara för mycket.”
–– Roshi Kanja Odland

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.