Recensioner: Buddhas lära

från Bokus:

Recension av Per

Lättläst översikt över Buddhas lära (5 stjärnor)
27 januari 2015

”Boken ger en fin översikt över centrala läror och begrepp inom buddhismen. Detta görs mycket grundligt men ändå i en lättläst form.

Jag läste den från pärm till pärm vilket var trevligt då språket är lätt och ledigt. Buddhas grundläggande lära består till en stor del av olika listor (”De fyra ädla sanningarna”, ”Den åttafaldiga vägen”, ”De sju upplysningsfaktorerna”, ”De tio bojorna” osv). Dessa ibland komplicerade system och modeller förklaras här med enkelhet och elegans. Men kanske ännu viktigare är att författaren hela tiden återkommer till vad dessa betyder för oss här och nu.

När jag läste satt jag ofta med ett leende på läpparna och skrattade till och med ibland för mig själv åt de små lustiga anekdoter som blandade upp den noggranna genomgången av listor och begrepp.

Jag kommer att återkomma till ”Buddhas lära” många gånger då jag vill läsa mer om ett specifikt begrepp vilket underlättas av ett omfattande index och notapparat.

Jag kan bara varmt rekommendera Buddhas lära. Särskilt till någon som redan läst introduktionsböcker om buddhismen och nu vill få en djupare översikt över olika viktiga delar av buddhismens lära.”

Recension av Jan Koldenius:

En nödvändig västerländsk röst! (5 stjärnor)
13 februari 2015

”Sangharakshita är en av pionjärerna i försöken att skapa förståelse för buddhismen och förankra den i västvärlden. Över nittio år gammal kan han i dag se tillbaka på en insats som lämnat ringar på vattnet inte bara i Europa utan också på många håll i den övriga världen. Han föddes i London i mitten på tjugotalet som Dennis Lingwood, och blev redan som tonåring övertygad om att buddhismen var hans andliga hemvist. Som rekryt i engelska armén skeppades han lyckligtvis mot slutet av andra världskriget till Indien, och kunde som civilist snart påbörja sina ansträngningar för att tillägna sig Buddhas lära. Efter att ha blivit munk, och tilldelats namnet Sangarakshita, undervisades han av lärare från skilda traditioner under tjugo års tid och lade då grunden för sin övergripande kunskap och insikt i de olika buddhistiska traditioner som finns. Mot slutet av 60-talet återvände han till England och grundade då Western Buddhist Order, ett namn som anger en alltför snäv kulturell och geografisk anknytning för att i våra dagar svara mot Ordens utbredning i världen. 2010 ändrades namnet till Triratna Buddhist Community (Buddhistiska gemenskapen Triratna).

”Vem är Buddha” och ”Buddhas lära” som nyligen utkommit på svenska hör alldeles naturligt ihop, ty det kan knappast vara en tillfällighet att titlarna tillsammans utgör de två frågor som i alla tider varit vanliga i den buddhistiska gemenskapen – ”Vem är din lärare? Vad är hans lära?”. Den som blivit nyfiken på vad buddhismen har att erbjuda kan kanske börja med att bekanta sig med läraren, Buddha, för att vänja sig vid hans gestalt och hans tilltal innan man ger sig i kast med läran.
När jag inledde läsningen av ”Vem är Buddha” hade jag en instinktiv beredskap för ifrågasättande. Det hänger ihop med att jag under de tjugo år som gått sedan jag blev buddhist har haft min hemvist i en av de två traditioner som dominerar undervisningen av den buddhistiska läran här i västerlandet, och den traditionens kunskap, förmedlad muntligt och i bokform, har för mig blivit synonym med Buddhismen. Men när jag lade ifrån mig boken hade min vaksamhet mot avvikelser bytts ut mot en absolut tillit till läraren Sangharakshita och ett förbehållslöst införlivande av nya kunskaper.

När buddhismen nu breder ut sig allt mer i västerlandet är det tydligt att de kristna och psykologiska begrepp som ingår i vårt språkarv inte är tillräckliga för att förklara Dharman, och det är en stor och viktig uppgift att ta sig an en nödvändig språklig fördjupning. Sangharakshita (som tycks behärska såväl pali som sanskrit) måste vara en av de mest lämpade att påbörja detta arbete.

Nästa steg i detta viktiga värv är att översätta hans texter från engelskan. Och jag känner mig övertygad om att den högt kompetenta redaktionen tillsammans med översättaren Lisbet Hvarfner i sin tolkning samtalar med läsaren på ett sätt som författaren skulle ha känt igen som sitt eget; lågmält, angeläget, och med humor.”

”En rejäl lärobok”
(från BTJ-häfte 8, 2015, Bibliotekstjänsts digitala häfte.) – av Bernt Blomgren.

”Den här boken tar förtjänstfullt ett helhetsgrepp i ämnet. Författaren, engelsman … tillgodogjorde sig läran som praktiserande buddhist, som munk, studerande och så småningom lärd. Utifrån begreppen Buddha, Dharma och Nirvana, går författaren igenom alla steg och ”vägar”, och tankegångar bakom dessa; dessutom även refererande till skiljaktigheter mellan olika riktningars uppfattning. Då och då ger även Sangharakshita sin [egen] syn på hur buddhismen skulle kunna, men även borde, ta sig i uttryck i den ”efterkristna” västvärlden. Sammantaget en rejäl lärobok, som inte fastnar i detaljer, och som i kronan på verket i de sista kapitlens apokalyptiska framställning, ger både insikt och känsla av vad den buddhistiska läran går ut på. Den svenska språkdräkten är av god kvalité.” [fet och kursiv stil av Bodhi förlaget.]

recensioner från Bokus:

”Lättläst och insiktsgivande. Jag kan bara varmt rekommendera Buddhas lära. Särskilt till någon som redan läst introduktionsböcker om buddhismen och nu vill få en djupare översikt över olika viktiga delar av buddhismens lära.” (Nelim)

”Jättebra bok! Första boken om buddhism jag läser och tycker att jag har fått många konkreta svar och mycket kunskap.” (Joakim)

från Amazon.co.uk:
”This book summarises the main teachings of the Dharma clearly. A must for anyone who wants to deepen their understanding of the Buddha’s teachings.” (5 stjärnor) (By j a garratt on 1 Aug. 2013)

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.