ATT OMVANDLA SIG SJÄLV, …

ATT OMVANDLA SIG SJÄLV – ATT OMVANDLA VÄRLDEN
Teman ur Det gyllene ljusets sutra
SANGHARAKSHITA

ISBN 978-91-89208-37-7
ISBN 978-91-89208-38-4 (e-bok)
(januari 2018)

Originalets titel: ”Transforming Self and World: Themes from the Sutra of Golden Light”, Windhorse Publications, 2001. Nu utgiven som del av volym 16 i Complete Works: Mahayana myths and stories, Windhorse Publications, 2017.)

Omslagsbilden är en teckning från Södermalm, Stockholm, av Marcus Lagerqvist.
Översättning: Vimaladhi (Kristina Almegård)
Design och layout: Alexandre Westerlund
Omslag: Marcus Lagerqvist, Alexandre & Viryabodhi

Boken finns att köpa genom vår widgetshop, genom Bokus, Adlibris, m.m. både som tryckt bok och e-bok (i ePub-format). Om du vill ha boken i mobi-format för läsning på Kindle, kontakta då Bodhi-förlaget så kan vi skicka den till dig (70 kr).

VARMT TACK till alla som vad med och sponsrade och förhandsbeställde boken! Vi fick in 10 400 kr på detta vis.

OM BOKEN
Det gyllene ljusets sutra är en mahayanasutra och visionen i mahayana är att alla människor kan utvecklas andligen och att hjälpa dem i detta ingår som en självklar del i det andliga livet. Mahayana uppmuntrar varje enskild person att samarbeta i vad som beskrivs som den stora universella omvandlingen.

Mahayanasutror är i högsta grad ”imaginativa”. De förklarar inte det andliga livets praktiska sidor: mindfulness, de fem etiska föreskrifterna, hur man ska meditera. De bjuder i stället in oss till att föreställa oss livet på ett nytt sätt. Och till sin hjälp tar de historier, skildringar av fantastiska utopiska världar, den mest underbara fantasi och magi. Detta kan tyckas ligga långt borta från klassisk buddhistisk strävan ”att se saker och ting som de faktiskt är” och sökandet efter sanningen. Ändå handlar Det gyllene ljusets sutra om något väldigt konkret: om hur vi behöver omvandla oss själva och världen, och att det ytterst inte går att separera de två.

En del av vår egen omvandling är att se, ta ansvar för och bekänna våra tillkortakommanden – ett mycket centralt och utmanande tema i boken. Det andra temat är hur världen behöver omvandlas, för att skapa en bättre, mer mänsklig och hjälpsam värld för alla människor, och naturen. Sangharakshita lyckas göra denna urgamla text och dessa teman spännande, inbjudande och mytiska – och ytterst relevanta.

Det här är första delen i en trilogi där Sangharakshita introducerar och vägleder oss i tre mahayanasutror. De andra sutrorna är: Vimalakirti-nirdesa (Vimalakirtis undervisning) och Den vita lotussutran (Saddharma-pundarika).

INNEHÅLL
Förord 2016
Förord 1995
Introduktion – tillkomsten av en mahayanasutra
del ett : att omvandla sig själv
1 Bodhisattvans dröm
2 Den andliga betydelsen av bekännelse
– Introduktion
– Strävan: Bekännelsens sammanhang
– Den första bekännelsen: Det gyllene ljusets segerDen andra bekännelsen: Från skuld till öppenhet
– Den tredje bekännelsen: Existensens tryck
– Bekännelsens effekt: Rening och glädje
del två : att omvandla världen
3 Dharmas beskyddare
4 Buddhism och kultur
5 Naturen, människan och upplysningen
6 Buddhistisk ekonomi
7 Den moraliska ordningen och de som upprätthåller den
Noter och referenser
Efterord till den svenska upplagan
Index

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.