utlåtande & beröm

Här samlar vi utlåtanden om Sangharakshita och hans betydelse som lärare, bland annat utlåtande om en del böcker.

Beröm av boken ”THE ESSENTIAL SANGHARAKSHITA”

The Essential Sangharakshita

The Essential Sangharakshita


(sammanställd av Vidyadevi och utgiven av Wisdom Publications, 2009.)

”Den här boken kan för en del fungera som en mycket bra introduktion till en mer tydlig västerländsk buddhistisk praktik, och för de som redan är bekanta med Sangharakshitas verk eller de som redan är en del Triratna är boken en fin samling av hans centrala undervisning. Med en bok av ett så stort omfång är det svårt att göra den rättvisa i en kort anmälan, så plocka upp en kopia och ge dig några timmar att bekanta dig med denna unika västerländska form av buddhistisk praktik.”
— Bodhipaksa, Wildmind

”Jag har alltid hämtat inspiration från Sangharakshitas böcker och funnit idéer om hur man bättre kan översätta buddhismens principer och övningar för en västerländsk publik och utövare av idag.”
— Lama Surya Das, författare till Awakening the Buddha Within

“Sangharakshita kommer med en ovanlig kombination av historiskt kunnande, en tvärkulturell medvetenhet och andlig insikt.”
— Professor Alan Sponberg, University of Montana

“Hans bidrag to överföringen av Dharma från öst till väst har varit otroligt stor.”
— Professor Damien Keown, University of London.

“När Sangharakshita återvände till Europa 1964 kom han med en förståelse och en direkt erfarenhet av den buddhistiska undervisningen och utövandet som saknade motstycke vid den tiden. Med hans breda och omfångsrika kunskap är det troligtvis fortfarande så.
— Nagabodhi, grundaren av Windhorse Publications

”För en del kanske denna bok (The Essential Sangharakshita) är allt dom behöver. Den ger helt klart en fullvärdig introduktion till Sangharakshitas tankesätt och undervisning, och även till Triratna. För andra kommer den att vara ett smakprov på och porten till de 38 olika verk som materialet i den är hämtat från, och även till de verk som inte kommit med. De kommer att få en djupare inblick i Sangharakshitas presentation av Dharma – och kanske även en introduktion till den andliga gemenskap som han grundat, vårdat och värnat om de senaste dryga 40 åren.”
— Triratna News