Om Triratna

Triratnas logga
Triratnas logga, med de tre juvelerna: Buddha (den gula), Dharma (den blå) och Sangha (den röda).

Buddhistiska gemenskapen Triratna är en del av den världsomspännande buddhistiska rörelsen Triratna Buddhist Community* som grundades av, en engelsman, Sangharakshita. Efter att ha tillbringat 20 år i Indien, där han studerade och praktiserade inom några av buddhismens huvudtraditioner, återvände Sangharakshita 1967 till England för att starta FWBO, en ny buddhistisk rörelse. Dess målsättning är att med utgångspunkt från buddhismens grundläggande principer skapa former för utövande av buddhismen som passar dagens västerländska människa och samhälle.

Rörelsens kärna utgörs av de män och kvinnor som mottagit ordination som medlemmar i Buddhistorden Triratna. De sätter de buddhistiska idealen i centrum av sitt liv och verkar på olika sätt för att främja spridandet av buddhismen. För närvarande finns drygt 1600 ordensmedlemmar världen över. Ordens vänner är alla de som på olika sätt tar del av Triratnas aktiviteter, utan formellt medlemskap.

Här finner du en artikel om Triratna och dess grundprinciper, på svenska.

Du kan läsa mer om Triratna Buddhist Community på thebuddhistcentre.com
Det finns även en bra bok som ärligt beskriver Triratnas historia: The Triratna Story, av Vajragupta (du kan ladda ned en pdf.) Du kan också läsa den på ISSU eller ladda ned den därifrån.

* Som tidigare hette Friends of the Western Buddhist Order internationellt, FWBO, och VBV, Västerländska buddhistordens vänner i Sverige. 

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.