PUJA – Triratnas pujabok

Pujabok för Triratna

PUJA – Triratnas pujabok
texter för recitation
ISBN 978-91-89208-46-9 (mjukpärm)
(NY från 1 juni 2017.)

Kan beställas via Bokus eller vår Widgetshop eller direkt via förlaget (särskilt för Triratna-grupper) och finns även på Stockholms Buddhistcenter.

En ny upplaga av Pujaboken, i mjukpärm, vackra bilder på en del buddhor och bodhisattvor, och med Hjärtsutran på sanskrit.

(Den gamla upplagan i hårdpärm utgår, p.g.a. en del viktiga förändringar i text och rättelser – se nedan …!)

Innehåll:
– Ett vackert belysande förord av Dhammadinna & Suvajra, två mycket erfarna ordensmedlemmar i Triratna
– Den sjufaldiga pujan
– Vajrasattvamantrat
– Ti ratana vandana
– Enkel (3-faldig) puja
– Ceremoni för tillägnan
– Välsignelser
– Verser som skyddar sanningen
– Hjärtsutran på sanskrit (Prajnaparamita hrdaya sutra), med ny översättning
– En hjälpsam uttalsguide för pali- och sanskritord, av Fredrik Busk

från förordet:

”Tänk dig en värld utan färg, skönhet, poesi, myter, högtider och ritualer. En sådan värld vore en mycket tråkig, trist och död värld. Sådana upplevelser betyder mycket för människan. De odlar våra känslor, förfinar sinnena och berikar föreställnings- förmågan. Poesi, symboler, myter och ritualer bär oss, som Shelley antyder i Till poesins försvar ”till världar av ljus och eld, dit den bevingade beräkningen aldrig vågar sig”. Vi kan inte leva enbart i den rationella tankens rike. För att känna oss helt och fullt levande måste vi stå i förbindelse med alla olika sidor och nivåer av oss själva.

Buddhismen är en andlig tradition och talar som sådan till hela vårt väsen. Dess olika övningar kan hjälpa oss att bringa kropp, tal och sinne i harmoni med varandra. Genom tiderna har således många olika ceremonier och ritualer utvecklats. De sträcker sig från den enklaste högläsning av ett par verser till de mest komplexa och långa ritualer.
Vördnadsövningar är mångfacetterade och består ofta av gemensam högläsning av verser som uttrycker vördnad, kroppsliga uttryck och ett medvetet utvecklande av positiva känslor, såväl som skapande av inre bilder och symboler. Sådana övningar kräver vår totala uppmärksamhet och tillåter inga distraktioner.”

FILER
Rättelser (till upplagan i hårdpärm, 2014) – fil 1.
Ett blad med Hjärtsutran och de fem föreskrifterna – fil 2.

Den här hemsidan använder cookies, som underlättar ditt användande. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.