Recensioner / feedback – Konsten

”Detta verkar vara boken jag inte visste att jag letat efter. Hälsa och tacka Ratnaguna för att han skrivit den och tack till dig, Viryabodhi, att du översatt.”

Jenny G

”I denna vackert skrivna och tillgängliga bok leder Ratnaguna läsaren genom buddhistiska sätt att reflektera och kontemplera. Han tar upp källorna till lidan- det i våra korta liv på jorden. Boken är full av anekdoter och visdom, sprungen ur personlig erfarenhet. Det är en riktig pärla till bok som man långsamt ska avnjuta och låta kasta ljus över ens liv.”

Professor Paul Gilbert, författare till The Compassionate Mind och grundaren av Compassion-fokuserad terapi.

”Reflektion är en viktig del i det andliga livet och Ratnaguna förklarar hur man går tillväga och hur man odlar den. Han visar också hur reflektion län- kar till andra sidor av det andliga livet, särskilt till meditation. Boken bygger på personlig erfarenhet och Ratnaguna skriver direkt ur hjärtat, men boken är också ett resultat av ett vaket och undersökande sinne. De sex kapitlen le- vandegörs av många passande citat, både från (buddhistiska) källskrifter och litteratur. Alla som studerar och praktiserar Dharma på allvar borde absolut läsa denna banbrytande bok.”

Urgyen Sangharakshita, grundare av Buddhistiska gemenskapen Triratna.

”Ratnagunas bok Konsten att reflektera är en uppfriskande och engagerande läsning. Den är en uppmaning till alla som anser sig ägna sig åt ”andlighet” att inte glömma bort vikten av att tänka. Att reflektera. När jag läser den kom- mer jag ihåg något som min Zenlärare Philip Kapleau en gång sa: ’De flesta av oss tänker inte, i stället ägnar vi oss åt ”thoughting”.’ (ett ord som Kapleau hittade på för att benämna något slags passiv mental verksamhet där tankar bara föder tankar utan någon reflektion, eller riktning). Konsten att reflektera är välskriven och samtidigt som den tar upp komplexa ämnen är den väldigt lättläst. Jag rekommenderar den starkt.”

Roshi Sante Poromaa, lärare i Zenbuddhistiska samfundet

”Konsten att reflektera ger alla lärare hjälpsamma insikter i buddhistisk prak- tik och utövande. Dessutom, och kanske viktigare, kan den hjälpa en att ut- veckla förmågan till djup personlig och yrkesmässig reflektion.”

Joyce Miller, REtoday (engelsk resurs för religionsundervisning)

”Vem som helst som vill etablera en effektiv reflektionspraktik kommer att finna många tips och stöd för det i denna bok. Boken genomsyras av klarhet, kärlek och empati, och visar på författarens långa erfarenhet av egen reflek- tion. Han erbjuder fräscha, unika och helt nya perspektiv på konsten att re- flektera – en konst som leder till visdom genom tänkande.”

Andreas Hubig, recension i Buddhismus Aktuell (tysk buddhistisk tidskrift)